Zobacz nowości:

Informacje organizacyjne

Skype me

Nie mam teraz włączonego Skype, proszę o meila: agnieszka@agnieszkajurko.pl

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj22
mod_vvisit_counterWczoraj100
mod_vvisit_counterTen tydzień198
mod_vvisit_counterPoprz. tydz.289
mod_vvisit_counterTen miesiąc640
mod_vvisit_counterPoprz. mies.2780
mod_vvisit_counterWszystkie3684875

Czytelnicy online: 2
Twój IP: 34.239.176.54
Dziś jest: 2024-06-14 06:53Wyjątkowe cechy Treningu Instytutu Biocybernaut

Dlaczego Treningi Fal Mózgowych Instytutu Biocybernaut przewyższają inne systemy tego typu?


.


1. Instytut Biocybernaut opracował swoje protokoły treningowe oraz zaawansowaną technologię na podstawie 30 lat badań naukowych prowadzonych w znaczących uniwersytetach oraz w laboratoriach Instytutu Biocybernaut.

2. Do oznaczenia poziomu fal mózgowych oraz przesłania na ich temat feedbacku używamy amplitudy zintegrowanej na przestrzeni czasu zamiast mniej dokładnego pomiaru: „czasu procentowego” ponad progiem. Dlatego też feedback wykorzystywany w naszym treningu posiada bogatą głębię muzyczną, a jego dźwięki różnią się od siebie poziomem głośności w zależności od tego czy amplituda fal mózgowych wzrasta czy się obniża. Feedback oparty na czasie procentowym, powszechnie wykorzystywany w innych systemach, jest o wiele mniej efektywny, dlatego że działa on na zasadzie „włącz – wyłącz”. Oznacza to, że dźwięk pojawia się w momencie, gdy fala mózgowa osiąga ustalony wcześniej arbitralnie próg i pozostaje na niezmiennym poziomie głośności, a następnie zanika, gdy poziom fali obniży się względem tego progu. Publikacje naukowe przedstawiają dowody na to, że feedback wykorzystujący czas procentowy jest mniej wydajny w kwestii uczenia się tego, jak kontrolować swoje fale mózgowe. Metoda feedbacku opartego na zintegrowanej amplitudzie przewyższa pod tym względem inne i dzięki niej możemy bardziej efektywnie informować Twój mózg o tym, jak sobie w danym momencie radzi.

3. Sesja treningowa składa się z wielu następujących po sobie etapów, w których za każdym razem uczestnik otrzymuje feedback w formie audio. Pod koniec każdego z tych etapów dźwięki feedbacku są wyłączane po to, aby dać sygnał uczestnikowi do tego, aby otworzył oczy i odczytał wyniki (zapisu zintegrowanej amplitudy). Każdy z opracowanych przez nas etapów oznaczania fal Alfa jest zoptymalizowany i trwa 2 minuty, a w przypadku fal Theta jego czas trwania wynosi 3 minuty. W wielu innych systemach treningowych wykorzystuje się etapy trwające zbyt długo lub zbyt krótko.

4. W trakcie naszych sesji treningowych o wiele więcej czasu przeznacza się na neurofeedback w ciągu jednego dnia niż na innych treningach na całą „sesję”. Prawie wszystkie inne protokoły są zbyt krótkie, aby były optymalnie efektywne. Uczestnicy naszych treningów przebywają na terenie ośrodka od 9 do 12 godzin dziennie. Bardzo dużo czasu poświęcamy na dogłębne wywiady, które dają nam wgląd w doświadczenia każdego z uczestników i pozwalają na odpowiedni coaching. Dodatkowo przeznaczamy jeszcze czas na analizę wyników fal mózgowych i zapisu ich faktycznych poziomów na wykresach EEG oraz na zapoznanie się z komputerową skalą nastrojów, która wykrywa zarówno nastroje pozorne  jak i głębokie nastroje i emocje, które wykraczają poza świadomą uważność.  Możliwość poznania swoich nieświadomych uczuć i nastrojów jest naprawdę wspaniała i ważna  w naszym rozwoju.

5. Seria naszych treningów rozpoczyna się od intensywnego, siedmiodniowego Treningu Alfa 1. Obecnie dysponujemy 9 poziomami Treningów Fal Alfa oraz 9 poziomami Treningów Fal Theta. Każdy z tych siedmiodniowych treningów jest tak intensywny, że niektórzy ludzie nazywają go „Zaawansowanym Technologicznie Poszukiwaniem Wizji”. Istnieje również 9 poziomów Treningów Fal Delta jednak dostępne one są jedynie na zaproszenie. Przeprowadzamy również treningi mieszane, jak np. trening będący połączeniem treningów fal Alfa i Theta. Naszym zdaniem większość innych treningów trwa zbyt krótko, aby mogły one dać optymalne rezultaty.

6. Nasze programy treningowe są bardzo dokładne i bardzo intensywne. Zajmują większą część każdego dnia całego programu.  Składają się na nie codzienne wprowadzenie, oglądanie materiałów video określających temat danej sesji, podstawowe testy EEG, feedback podnoszenia fal mózgowych, komputerowe badanie skali nastrojów, dokładne wywiady zamykające poszczególne sesje, pomoc przy odczytywaniu zapisów EEG, wykresy EEG i ich analiza, przegląd skali nastrojów i dyskusje. Inne programy treningowe nie są nawet w części tak dokładne i intensywne, a w konsekwencji dają mniej efektów lub ich efekty są słabsze.

7. Nasze treningi prowadzone są przez Trenerów certyfikowanych przez Spółkę  Instytut Biocybenraut (Biocybernaut Institute, Inc., BII) i/lub Instytut Cybernaut w Kalifornii Spółkę z o.o. (Biocybernaut Institute of California, BICA) i/lub Amerykański Certyfikacyjny Instytut Feedbacku (Biofeedback Certification Institute of America, BCIA). Przy żadnych innych programach treningowych nie pracują trenerzy certyfikowani przez BII lub BICA.

8. Instytut Biocybernaut dysponuje najnowocześniejszą z możliwych technologii. Została zoptymalizowana pod kątem poszerzania świadomości u uczestników dzięki badaniom prowadzonym z Hinduskimi Joginami, osobami praktykującymi Zen oraz samymi mistrzami Zen (Roshis) z Japonii i Stanów Zjednoczonych. Inne systemy treningowe nawet nie mogą się porównać z naszym zapleczem badawczym, jeśli chodzi o EEG zaawansowanych stanów duchowej świadomości.  Otrzymaliśmy również Państwowy Fundusz na prowadzenie badań nad zoptymalizowaniem feedbacku fal mózgowych tak, aby odwrócić proces starzenia się. Otrzymujemy również wsparcie finansowe od osób prywatnych, które przeznaczamy na optymalizacje feedbacku w treningach poświęconych doskonaleniu osobowości i nastrojów, podnoszeniu kreatywności, ilorazu inteligencji i rozwijaniu szczytowej wydajności.

9. W niektórych systemach treningowych zamiast feedbacku używa się innych metod podnoszenia fal mózgowych (np. zjawisko reakcji wodzenia – frequency following response lub dudnienie różnicowe – binaural beats). Naszym zdaniem feedback jest czymś bardziej naturalnym. W treningu Instytutu Biocybernaut feedback dotyczy naturalnie występujących fal w Twoim mózgu. To feedback jest reakcją. Gdy zatem w Twoim mózgu pojawią się powiedzmy fale Alfa, natychmiast otrzymasz o tym informację, aby wspomóc proces wytwarzania fal Alfa przez Twój mózg.  System będzie zachęcał Ciebie o wytwarzania jeszcze większej liczby fal Alfa poprzez natychmiastowe informowanie pięknymi dźwiękami za każdym razem, gdy one się pojawią. Ten właśnie feedback w połączeniu z intencją, aby wytwarzać więcej fal Alfa (Theta lub każdych innych) zachęci Twój mózg do tego, aby stworzył jeszcze więcej fal Alfa niż wcześniej. Podczas treningów Instytutu Biocybernaut w pełni ufasz procesom zachodzącym w Twoim mózgu, które to z kolei umożliwią Tobie odnalezienie idealnych częstotliwości do osiągnięcia maksymalnych korzyści. W tym procesie poznawczym wspieramy Twój mózg poprzez wielokanałowy feedback oraz fachowy coaching.

10. Feedback Instytutu Biocybernaut jest prezentowany w systemie audio 5.1 przy pomocy przyjemnych dla ucha (i estetycznych) dźwięków pochodzących z instrumentów muzycznych i pojawia się wtedy, gdy Twój mózg emituje te fale, które akurat chcesz wytwarzać.

11. Nasz feedback jest wielokanałowy (dźwiękowy i wizualny), a kanałów tych używamy w sposób odpowiedni do zaistniałej sytuacji. W innych systemach treningowych używa się jednokanałowego feedbacku lub łączy je w sposób, który szkodliwie działa na podnoszenie fal mózgowych (najczęściej jest to obserwowanie feedbacku wizualnego ciągle otwartymi oczami).

12. Trening Instytutu Biocybernaut w szerokim zakresie wykorzystuje komputerową analizę skali nastrojów, po której ma miejsce dyskusja nad rezultatami i osobisty coaching.

13. W czasie treningu Instytutu Biocybernaut, aby poprawić proces uczenia się i zdolność do zapamiętywania wyraźnie oddzielamy fazę obniżania fal od fazy ich podnoszenia. W przypadku innych systemów bądź treningów ma miejsce wymieszanie tych dwóch etapów bądź w ogóle się ich nie stosuje tak  jak ma to miejsce w Instytucie Biocybenaut.

14. Uczestnicy przechodzą Trening Instytutu Biocybernaut z zamkniętymi oczami. Prawie za każdym razem, gdy człowiek otwiera oczy, fale Alfa obniżają się. Niektóre systemy bazują na feedbacku wizualnym (przy otwartych oczach) zamiast na feedbacku audio (przy oczach zamkniętych).

15. W Instytucie Biocybernaut używa się zakładanych indywidualnie elektrod oraz rozpuszczalnego w wodzie żelu wysokiej jakości. Temu właśnie zawdzięczamy czułość i dokładne umiejscowienie elektrod na pożądanych punktach na głowie. W innych systemach wykorzystywane są mniej dokładne i wydajne układy elektrod takie jak opaski na głowę lub używa się ciasnych gumowych czap, których nie sposób mieć na głowie przez długi czas, jaki potrzebny jest na wykonanie tych ćwiczeń w taki sposób, aby efekty były głębokie i

16. Poza feedbackiem zintegrowanej amplitudy Instytut Biocybernaut używa spójnego i logicznego feedbacku oraz analiz, aby wzmóc w Twoim mózgu wytwarzanie fal Alfa (lub Theta) jednocześnie w jego prawej i w lewej półkuli. Dźwięki koherentne wprowadzane są w dniu czwartym treningu, ale zapisy koherentnych fal dokonywane są i pokazywane już w dniu pierwszym. Aby w ciągu pierwszych trzech dni nie wprowadzać zamieszania używamy wówczas tylko czterech dźwięków podczas feedbacku zintegrowanej amplitudy. Później, w dniu czwartym, dodajemy dwa dźwięki koherentne i w ten sposób w ciągu dni numer 4, 5, 6 i 7 uczestnicy treningu Alfa 1 mają 6 wykresów i 6 dźwięków. Podczas Zaawansowanego Treningu Alfa 2 podwajamy liczbę wyników i dźwięków i wówczas uczestnicy korzystają z 12 kanałów audio i 12 wykresów numerycznych.

17. Do zapisywania wyników używa się kolorów, i tak jasno niebieska barwa liczb na wykresie będzie się zmieniać wraz z tym jak coraz lepiej sobie będziesz radzić. Jeżeli wynik w danej fazie będzie lepszy niż jego odpowiednik w poprzedniej kolor liczb zmieni się w  Głęboki Niebieski. Jeżeli osiągniesz najlepszy wynik danego dnia liczby będą przedstawione za pomocą żywej i bogatej Zieleni. Dzięki temu uczestnik treningu może na bieżąco śledzić swoje postępy na podstawie kolorów a nie tylko samych liczb.

18. Piękne dźwięki feedbacku audio pochodzą z instrumentów muzycznych. W Treningu Alfa 1 są to dźwięki kwartetu fletowego i kwartetu obojów oraz dwa głębokie i bogate dźwięki organów. W Treningu Alfa do kwartetów fletów i obojów dołącza jeszcze kwartet skrzypiec i i kwartet saksofonów. Pojawiają się tu również dźwięki, które nazywamy „mistycznym chórem”.

19. Głównym tematem programów treningowych Instytutu Biocybernaut jest wybaczanie. Gdy Twój mózg emituje wysoką liczbę fal alfa jesteś w stanie wybaczyć na wiele głębszym poziomie niż podczas jego zwykłego funkcjonowania. Nawet osoby pracujące przez wiele lat z przebaczaniem uświadamiają sobie, że nigdy wcześniej nie dotarli do prawdziwie efektywnego wybaczania. Podczas pracy z duchowym wybaczaniem, która daje mnóstwo korzyści w każdej sferze Twojego życia, otrzymujesz łagodny oraz delikatny coaching bez żadnego osądzania.

20. W Instytucie Biocybernaut nie używamy przekazów podprogowych ani hipnotycznych. Przez cały masz pełną świadomość wszystkich procesów, których doświadczasz. Rezultaty, które osiągniesz dzięki naszemu programowi treningowemu będą istotne i głębokie, a ponadto będą one pochodzić od Twoich wyższych intencji i z nimi współgrać.